HƯỚNG DẪN CƠ SỞ LƯU TRÚ (KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ, HOMESTAY...) SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRÚ ASM MỚI NHẤT

Giới thiệu chung về Hệ thống quản lý lưu trú ASM

 

Đăng ký Cơ sở lưu trú trên Hệ thống quản lý lưu trú ASM

 

Thiết lập Cơ sở lưu trú trên Hệ thống quản lý lưu trú ASM

 

Quản trị Hệ thống quản lý lưu trú ASM

 

"Check in" trên Hệ thống quản lý lưu trú ASM

 

"Check out" trên Hệ thống quản lý lưu trú ASM

 

"Thông báo lưu trú" trên Hệ thống quản lý lưu trú ASM

Tác giả: V.H.C - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu