Thanh Hóa yêu cầu thực hiện nghiêm quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy trong lĩnh vực giáo dục

 

 

(PLVN) - Ngày 15/5/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc không quy định, yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Đảm bảo trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để khai thác, sử dụng thông tin về dân cư trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp, xuất trình các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân..., khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc không yêu cầu nộp sổ hộ khẩu trong lĩnh vực giáo dục.

 

Đồng thời, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các đơn vị có liên quan nắm được quy định mới để thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Cơ sở giáo dục phải niêm yết công khai thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để tổ chức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

 

Sẽ xử lý nghiêm hành vi yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong lĩnh vực giáo dục.

 

Chủ tịch UBND Thanh Hóa đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về việc bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Tác giả: Thiên Ý
Nguồn: https://baophapluat.vn/thanh-hoa-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-bo-so-ho-khau-giay-trong-linh-vuc-giao-duc-post475453.html
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu