Tập trung cấp căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/1/2023 tới đây, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Lực lượng công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đang gấp rút rà soát, cấp căn cước công dân gắp chíp, tài khoản định danh điện tử cũng như làm sạch dữ liệu dân cư để tạo thuận tiện cho người dân khi thực hiện các thủ tục, giao dịch hành chính trong thời gian tới.

Tác giả: BT
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu