Quy định về mẫu thẻ Căn cước và giấy chứng nhận Căn cước

Ngày 15/5/2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước và giấy chứng nhận Căn cước, trong đó quy định về quy cách, hình dáng, kích thước, chất liệu, nội dung của thẻ Căn cước bao gồm:
Quy cách, chất liệu, kích thước của thẻ Căn cước tương đồng với thẻ Căn cước công dân đang lưu hành. Cụ thể, hai mặt của thẻ Căn cước in hoa văn màu xanh và vàng.

Nền mặt trước thẻ gồm: Bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau thẻ Căn cước gồm: Hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen. Quốc huy và ảnh công dân được in màu trực tiếp trên thẻ.

Điểm khác biệt là dòng chữ “Căn cước công dân” được thay thế bằng dòng chữ “Căn cước”. Mặt trước của thẻ Căn cước chỉ còn các thông tin gồm: Ảnh chân dung; số định danh cá nhân; họ và tên công dân; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch và thời hạn của thẻ.

Khác với thẻ Căn cước công dân, mã QR và thông tin về nơi cư trú, nơi đăng ký khai sinh được chuyển sang mặt sau của thẻ Căn cước. Bên cạnh đó, chíp điện tử cũng nằm ở mặt sau của thẻ Căn cước. Theo Bộ Công an, thông tin lưu trữ trong chíp gồm chữ, ảnh và mã hóa bảo đảm các tiêu chuẩn bảo mật theo quy định của pháp luật.

Ngoài thẻ Căn cước cấp cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, Bộ Công an cũng ban hành mẫu thẻ Căn cước dành cho công dân dưới 6 tuổi. Loại thẻ này không có ảnh chân dung, những thông tin còn lại giống với thẻ dành cho người trên 6 tuổi.

Mẫu thẻ Căn cước mới

Theo quy định của Luật Căn cước, công dân được cấp đổi thẻ Căn cước trong các trường hợp sau:

Công dân đến độ tuổi phải cấp đổi thẻ Căn cước theo khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước: Khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Công dân thay đổi thông tin họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh; Khi thay đổi nhân dạng, xác định lại giới tính/chuyển đổi giới tính.

Thông tin trên thẻ Căn cước có sai sót; Khi thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính; Xác lập lại số định danh cá nhân.

Khi có yêu cầu của công dân được cấp thẻ Căn cước.

Bên cạnh đó, khi công dân chưa đến tuổi phải đổi thẻ Căn cước thì sẽ được cấp lại thẻ Căn cước trong trường hợp: Bị mất thẻ; bị hư hỏng thẻ đến mức độ không thể sử dụng được nữa; Công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Tác giả: V.H.C (t/hợp)
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu