Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC

Từ ngày 16/5/2022, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Công văn số 916 về việc chính thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và tiếp nhận, giải quyết 14 thủ tục hành chính về PCCC tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh...

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an cho thấy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ mang lại một số lợi ích như: người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể nộp/nhận hồ sơ 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet thay vì phải đến trực tiếp cơ quan Công an nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết. Do đó sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm… Bên cạnh đó, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn có thể theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan Công an.

Công dân được hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ một cách nhanh chóng tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh

Tại quầy một cửa thuộc lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ, tất cả mọi quy chế, quy trình, thủ tục, thời gian quy định giải quyết và các biểu mẫu liên quan đều được niêm yết công khai, rõ ràng để mọi tổ chức, công dân dễ dàng nắm và kiểm tra, giám sát. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã phân công cán bộ, duy trì nghiêm túc công tác trực ban, trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quán triệt, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc của CBCS, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Những điều này không chỉ đảm bảo tiêu chí công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người dân, doanh nghiệp giảm được hồ sơ, thời gian, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu, làm tăng tính minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận 316 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết và trả kết quả 254 hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định, quy trình và bảo đảm về tiến độ thời gian trả kết quả. Trong đó, 100% số hồ sơ được giải quyết trước thời hạn, chủ yếu là các hồ sơ về thẩm duyệt thiết kế PCCC, hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, cấp giấy phép vận chuyền hàng nguy hiểm cháy nổ v.v...

Việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và Bộ phận một cửa góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu