Những trường hợp tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa và cách mở khoá

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, biểu thị các thông tin định danh liên quan đến chủ thể nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tài khoản định danh điện tử là phương thức quản lý thông tin thẻ căn cước của công dân hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng, giúp thực hiện các giao dịch dịch vụ công mà không cần phải xác minh lại thông tin cá nhân của người đó. Vậy trường hợp nào thì tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa. Sau đây, là những trường hợp tài khoản định danh điện tử sẽ bị khoá và cách mở khoá mà người dân cần quan tâm, tìm hiểu.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

1. Khóa tài khoản định danh điện tử của công dân

Theo đó, tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định trường hợp tài khoản định danh điện tử của công dân sẽ bị khóa khi hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp:

 - Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.

- Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID.

- Chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi thẻ CCCD.

- Chủ thể danh tính điện tử chết.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNeID hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

(Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do).

2. Khóa tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài

Trường hợp đối với tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài sẽ bị khóa nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp:

- Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.

- Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID.

- Chủ thể danh tính điện tử hết hạn sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

- Chủ thể danh tính điện tử hết thời hạn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

- Chủ thể danh tính điện tử chết. Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNeID hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

(Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do).

3. Khóa tài khoản định danh điện tử của tổ chức

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định trường hợp tài khoản định danh điện tử của tổ chức sẽ bị khóa khi hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp:

- Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.

- Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID.

- Tổ chức giải thể, dừng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNeID hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

(Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do).

4. Khi nào được mở khóa lại tài khoản định danh điện tử?

Trường hợp các loại tài khoản định danh điện tử được mở khóa lại khi theo quy định sau:

- Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa ngay tài khoản định danh điện tử khi các căn cứ khóa tự động tài khoản định danh điện tử đã hết.

- Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị mở khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc mở khóa tài khoản và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị mở khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối mở khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Hướng dẫn mở khóa lại tài khoản định danh điện tử

Công dân, tổ chức có thể mở khóa lại tài khoản định danh điện tử thực hiện theo hình thức sau đây:

- Chủ thể danh tính điện tử thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng VNeID để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử.

- Chủ thể danh tính điện tử liên hệ với tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử.

- Chủ thể danh tính điện tử đến cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử không phải mang theo nhiều thứ giúp thuận tiện cho quá trình sử dụng.

Quá trình thực hiện người dân liên hệ tổng đài 19000368 để được hỗ trợ, giải quyết hoặc đến trụ sở cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn./.

Tác giả: L.T.H - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu