Mới: Bộ Công an công bố hàng loạt thủ tục về đăng ký cư trú qua VNeID

Quyết định 320/QĐ-BCA của Bộ Công an công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó có nhiều thủ tục về đăng ký cư trú được thực hiện qua VNeID...

 

Tại Quyết định 320/QĐ-BCA , Bộ Công an sửa đổi 11 thủ tục hành chính về đăng ký cư trú gồm: Đăng ký thường trú ; Xóa đăng ký thường trú; Tách hộ; Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; Đăng ký tạm trú; Gia hạn tạm trú; Xóa đăng ký tạm trú; Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; Thông báo lưu trú; Khai báo tạm vắng; Xác nhận thông tin về cư trú. Các thủ tục này đều do công an cấp xã thực hiện theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 sửa đổi TT 57/2021/TT-BCA của Bộ Công an về quy trình đăng ký cư trú.

Để thực hiện các thủ tục trên, ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã, Bộ Công an còn hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các cổng dịch vụ công trực tuyến như: Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Các thủ tục trên tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Quyết định này thay thế Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Quyết định số 4088/QĐ-BCA-C06 ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Tác giả: H.L
Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/moi-bo-cong-an-cong-bo-hang-loat-thu-tuc-ve-dang-ky-cu-tru-qua-vneid-post568416.antd
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu