Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

Ngày 11/4/2024, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  - Bộ Công an (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) đã ban hành Kế hoạch số 2950/KH-QLHC-TTDLDC về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”.  Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 252/KH-CAT-PX03 ngày 04/5/2024 về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”.  

 

 

Cuộc thi được tổ chức theo 02 hình thức:

  1. Hình thức trắc nghiệm trên ứng dụng VNeID.

- Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

- Nội dung: Pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt nam.

- Hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID.

- Thời gian: Bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

(2) Hình thức thi viết

- Đối tượng: Tập thể, cá nhân đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký và cá nhân, tập thể liên quan trực tiếp đến tổ chức cuộc thi này). Đối với các bài thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

- Hình thức: Tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy, video, clip, khuyến kích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi

- Nội dung: Nội dung câu hỏi, thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

- Thời gian tổ chức cuộc thi: Tổ chức làm 02 Vòng thi

+ Vòng 01 tại Công an cấp tỉnh: Các cơ quan ,tổ chức, tập thể, cá nhân gửi bài dự thi về Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: 01 Đỗ Huy Cư, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) trước ngày 05/7/2024. Lựa chọn bài đạt giải Nhất gửi về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trước ngày 30/7/2024.

+ Vòng 2 tại cấp Bộ: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tập hợp các bài thi đạt giải Nhất của Công an các địa phương, tổ chức chấm thi và trao giải vào dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2024.

Về giải thưởng cuộc thi

(1) Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID: Thông báo cụ thể trên ứng dụng VNeID cho người tham gia.

(2) Đối với cuộc thi viết

- Vòng 01: Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy  khen cho các tập thể, cá nhân là tác giả có bài dự thi cấp tỉnh đạt giải Ba trở lên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức cuộc thi và trao giải thưởng như sau:

 + 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 05 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 03 triệu đồng.

+ 06 (sáu) giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 03  triệu đồng; giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng.

+ 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.

+ 20 (hai mươi) giải Khuyến kích (10 tập thể, 10 cá nhân): Giải tập thể trị giá 01 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 05 trăm nghìn đồng..

- Vòng 02: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giải thưởng:

+ 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 30 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 15 triệu đồng.

+ 06 (sáu) giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 5 triệu đồng.

+ 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 3 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng.

+ 10 (mười) giải Khuyến kích (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.

(Các giải phụ khác theo Quyết định của Ban Tổ chức, các nhà tài trợ có giải thưởng sẽ thông báo sau).

Công an tỉnh trân trọng đề nghị người dân đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi./.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu