Công an tỉnh Thanh Hoá tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân trên toàn tỉnh từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Thẻ căn cước và Giấy chứng nhận căn cước theo mẫu mới.

Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội Khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Trong đó Tại Điều 46, Luật Căn cước có quy định chuyển tiếp như sau:

“1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 46. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

2. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

3. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024”

Để chuẩn bị điều kiện cho việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân tại các điểm tiếp dân của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội- Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024 để cập nhật phần mềm thu nhận mới. Từ ngày 01/7/2024, các điểm tiếp công dân thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước và Giấy chứng nhận căn cước sẽ tiếp tục tiếp dân công trở lại.

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM DỪNG THU NHẬN HỒ SƠ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

TỪ NGÀY 25/6/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2024

 

Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết, chủ động cho việc thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước và Giấy chứng nhận căn cước phục vụ các giao dịch cá nhân và giải quyết các thủ tục hành chính./.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu