Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cảng hàng không Thọ Xuân triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay

Để phát huy các tiện ích của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).  Từ ngày 01/6/2023, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Bộ Công an và Cục Hàng không Việt Nam triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay tại 22 Cảng hàng không trong cả nước, trong đó, có Cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Để triển khai thực hiện hiệu quả việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi tàu bay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cảng hàng không Thọ Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử cho gần 200 cán bộ công nhân viên của Cảng và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

cho cán bộ, công nhân viên của Cảng hàng không Thọ Xuân

Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn  kích hoạt  tài khoản định danh điện tử mức độ 2 

cho hành khách đi tàu bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân

 

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với Cảng hàng không Thọ Xuân tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Cảng hàng không Thọ Xuân cho người dân có nhu cầu trong quá trình đi tàu bay; đồng thời tổ chức tập huấn cho các nhân viên An ninh, nhân viên các hãng hàng không sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện kiểm tra thông tin thật/giả trên tài khoản định danh điện tử của hành khách làm thủ tục đi tàu bay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID để người dân biết, sử dụng thay thế cho các phương thức truyền thống lâu nay./.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu