Công an tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị các điều kiện để triển khai Luật Căn cước từ ngày 01/7/2024

          Luật Căn cước số 26/2023/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 14/3/2024 về triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          Với vai trò là đơn vị chủ công trong công tác tham mưu, triển khai thi hành các hạng mục thực hiện Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh, hiện nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh đồng loạt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là:

        Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Căn cước

Công an tỉnh đã tổ chức in tờ rơi 10 điểm mới của Luật Căn cước và các tài liệu tuyên truyền về Luật Căn cước theo tiến trình để các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền. Ngoài ra, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-CAT-PC06 ngày 22/4/2024 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tuyên truyền phổ biến pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành trong Công an tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về Luật Căn cước; áp dụng linh hoạt các biện pháp tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực quan sinh động bằng pano, ap phích… các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hội nghị báo cáo viên, các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thường xuyên đăng tải các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Căn cước trên các trang Fanpage, Zalo, Facebook của các đơn vị để đưa tin về Luật Căn cước. Triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Căn cước; định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật Căn cước

        

Công an xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân phát tờ rơi tuyên truyền cho các hộ dân

           Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai thực hiện các hạng mục khi Luật Căn cước có hiệu lực thi hành

          Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Luật Căn cước. Trong đó giao nhiệm vụ cụ thể, xây dựng lộ trình, nội dung, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong triển khai thực hiện. Tập trung chủ yếu là:

          Thực hiện rà soát, phân loại các trường hợp công dân để cấp thẻ Căn cước, phân loại theo nhóm công dân trong diện cần cấp Căn cước để có phương án, lộ trình phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện, phục vụ nhu cầu cho người dân.

Công an huyện Mường Lát rà soát công dân để cấp Căn cước

          Rà soát, kiện toàn tổ chức; đào tạo bối dưỡng nguồn nhân lực; tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong thực hiện công tác cấp căn cước; chấn chỉnh lề lối làm việc, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ có thái độ sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm đơn giản, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục.

          Rà soát, sửa chữa các trang thiết bị; cài đặt, tích hợp phần mềm hệ thống; tiếp nhận thiết bị thu nhận mống mắt… sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ Căn cước cho công dân trên toàn tỉnh khi Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

          Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để có đủ nguồn lực, phương tiện, kinh nghiệm có thể đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu công tác, triển khai có hiệu quả Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phục vụ nhân dân một cách tốt nhất; góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, quản lý dân cư, phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu