Công an huyện Thường Xuân tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06

Thường Xuân là một huyện miền núi có đường biên giới giáp với nước bạn Lào dài 17km. Toàn huyện có trên 90 nghìn nhân khẩu với 3 dân tộc chủ yếu là Thái, Mường, Kinh. Đây là huyện miền núi khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06, thời gian qua Công an huyện Thường Xuân đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử nhằm phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong cải cách hành chính...

Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ, trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Thường Xuân đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để cấp căn cước công dân gắn chíp và thu nhận định danh điện tử cho công dân; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNEID…

Để hoàn thành khối lượng lớn các mục tiêu mà Đề án 06 đã đặt ra, Công an huyện đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về cấp, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử đến các tổ công tác, tổ giúp việc Đề án 06 và toàn thể cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ để nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ; huy động phương tiện của các tổ chức, cá nhân tham gia đưa, đón công dân đến các địa điểm thu nhận hồ sơ định danh điện tử….

Công an huyện Thường Xuân hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua phần mềm VNeID

Ngoài ra, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, một bộ phận không nhỏ người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin, điện thoại thông minh, khả năng sử dụng, cập nhật internet thấp; một số trường hợp công dân không có số điện thoại và không sử dụng điện thoại hoặc có sử dụng nhưng hệ điều hành không đủ điều kiện đáp ứng để cài đặt ứng dụng VNeID…

Mặc dù vậy với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Thường Xuân đã hoàn thành cấp CCCD gắn chíp cho 77.894 công dân đủ điều kiện (đạt 87,1%); đã thu nhận được 12.174 tài khoản định danh điện tử, đạt 15,7%. Hiện nay trên địa bàn huyện còn 1.223/2.376 hồ sơ chưa được cấp, cần phải cấp CCCD gắn chip và 65.720 tài khoản định danh điện tử cần phải thu nhận, kích hoạt trước ngày 31/12/2022.

Để hoàn thành tiến độ thực hiện Đề án, Công an huyện Thương Xuân đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 3074/UBND-CA ngày 17/11/2022 về “Đẩy mạnh thực hiện cao điểm “90 ngày đêm” hoàn thành các chỉ tiêu nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng”. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; gắn trách nhiệm, giao chỉ tiêu hằng ngày cho từng tổ công tác Đề án 06 để vận động, hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng phần mềm VNeID, số định danh điện tử.

Mặt khác, lực lượng Công an sẽ tiến hành thành lập các tổ công tác cố định và các tổ lưu động đến từng thôn, bản, khu phố, từng nhà dân để thu nhận, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện việc thu nhận; động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tranh thủ ngày nghỉ, ngày lễ để đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để hướng dẫn, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua phần mềm VNeID cho Nhân dân trên địa bàn./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu