Các trường hợp bị thu hồi và tạm giữ CCCD từ ngày 1-7-2024

Luật Căn cước 2023 đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, Đáng chú ý, Điều 29 Luật Căn cước mới này đã đưa ra quy định cụ thể về những trường hợp CCCD sẽ bị thu hồi và tạm giữ.

 

1. Trường hợp bị thu hồi CCCD

- Là công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Ngoài ra, thẻ căn cước cấp sai quy định hay thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa cũng đều bị thu hồi.

2. Trường hợp bị tạm giữ CCCD

- Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Cũng theo điều luật này, trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước xem xét cho phép người bị giữ thẻ căn cước sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp.

Người bị giữ thẻ căn cước sẽ được trả lại thẻ căn cước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam hoặc có quyết định hủy bỏ việc tạm giữ, tạm giam; chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tác giả: THU PHƯỢNG
Nguồn: https://tuoitre.vn/video/cac-truong-hop-bi-thu-hoi-va-tam-giu-cccd-tu-ngay-1-7-2024-155952.htm
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu