Bộ GD-ĐT: Không được đòi người học xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thực hiện nghiêm việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các dịch vụ giáo dục.

 

Bộ GD-ĐT: Không được đòi người học xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chấn chỉnh việc các cơ quan quản lý các cấp, cơ sở giáo dục yêu cầu người dân

phải nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để đăng ký nhập học cho trẻ - Ảnh: VĨNH HÀ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ban hành chỉ thị 733 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Trước đó, thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính này theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có tình trạng nhiều địa phương, cơ sở giáo dục yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, giấy tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm quy định trên.

Chỉ thị nhấn mạnh các địa phương, cơ sở giáo dục đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo điều kiện để khai thác, sử dụng thông tin về dân cư không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp, xuất trình các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân... khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời, các địa phương, các sở giáo dục và đào tạo phải tăng cường hướng dẫn để các cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan nắm được quy định mới. Các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, cơ sở giáo dục phải niêm yết công khai thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về việc bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Tác giả: Vĩnh Hà
Nguồn: https://tuoitre.vn/bo-gd-dt-khong-duoc-doi-nguoi-hoc-xuat-trinh-so-ho-khau-so-tam-tru-20230513213324592.htm
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu