Công an tỉnh Thanh Hóa thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho Công an 210 xã, phường, thị trấn

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 28/9/2022, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2242/QĐ-CAT-PC08 về việc thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có số lượng xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện đăng ký mới 3 năm gần đây đạt trên 150 xe/ năm. Theo đó, kể từ ngày 01/10/2022 đến ngày 21/5/2023, Giám đốc Công an tỉnh sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho Công an 210 xã, phường, thị trấn (Có danh sách kèm theo). Công an các đơn vị được thí điểm phân cấp thực hiện:

- Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện (sau đây gọi là xe mô tô) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình

- Công an cấp xã đã được phân cấp công tác đăng ký theo Quyết định số 1176/QĐ-CAT-PC08, ngày 18/5/2022 của Giám đốc Công an tỉnh thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại cấp xã chưa được phân cấp đăng ký xe trong cùng huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để các tổ chức, cá nhân trong tỉnh khi làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ biết, thực hiện.

 

 

 

 

Tác giả: Bùi Thị Dung
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu