Cảnh báo tình trạng lừa bán tài liệu, phương tiện phòng cháy chữa cháy