SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN LÀ VŨ KHÍ TƯ TƯỞNG, ĐỘNG LỰC LÀM NÊN MỌI THÀNH TÍCH, CHIẾN CÔNG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN THANH HOÁ

Thanh Hóa là địa phương vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 4 lần về thăm. Mỗi lần về thăm, Bác đều có những lời dạy bảo ân cần đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang Thanh Hóa. Đặc biệt, trong lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa vào tháng 02/1947, Bác đã căn dặn: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Lời dạy đó không chỉ là mong muốn của Bác mà đã trở thành mục tiêu, động lực và niềm tự hào để Đảng bộ, chính quyền, quân dân Thanh Hóa liên tục phấn đấu giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước hôm nay.

Một trong những sự kiện quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng, đó là tháng 3/1948, trong một bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12, Bác đã nêu Sáu điều về tư cách của người Công an cách mạng đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

 

Đây vừa là lời dạy, nhưng cũng vừa là quan điểm, tư tưởng của Người về chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu của người Công an cách mạng. Đó cũng chính là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng CAND cách mạng suốt đời vì nước, vì dân.

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 19/5/1948, chỉ 2 tháng sau khi Nha Công an Trung ương phát động phong trào thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong toàn lực lượng, tại Rừng Thông, Đông Sơn- mảnh đất đã từng lưu dấu chân Bác trong lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa vào tháng 2/1947, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an Thanh Hóa và Công an 6 quận (đơn vị hành chính của Thanh Hoá lúc bấy giờ) đã tổ chức dựng trại mở đợt sinh hoạt chính trị, tổng kiểm thảo học tập, chỉnh huấn theo Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với CAND. Một thuận lợi lớn đối với Công an Thanh Hoá lúc đó là mặc dù trong điều kiện toàn quốc tiêu thổ kháng chiến, nhiều tỉnh đang là vùng bị địch tạm chiếm đóng thì Thanh Hoá vẫn là vùng tự do của ta. Do vậy lực lượng Công an Thanh Hoá có điều kiện để tập trung lực lượng, mở cuộc vận động “Rèn cán- chỉnh quân” theo Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với CAND.

Theo đó, Công an Thanh Hóa đã chia Trại Tổng kiểm thảo thành 6 phân trại biểu tượng cho Sáu điều dạy của Bác. Trước trại có treo cờ Tổ quốc, mỗi buổi sáng các trại đều tổ chức chào cờ, hát Quốc ca và tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Nội dung học tập Sáu điều Bác Hồ dạy do các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo và trực tiếp giảng bài. Mỗi phân trại ngoài việc học tập tất cả Sáu điều dạy của Bác còn phải nghiên cứu thật sâu sắc một điều dạy cụ thể gắn với phân trại của mình. Từng CBCS phải tự liên hệ, đối chiếu với Sáu điều dạy của Bác để kiểm điểm ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân và phương hướng sửa chữa khuyết điểm. Trong thời gian cắm trại học tập, chỉnh huấn theo 6 điều dạy của Bác, Công an Thanh Hoá còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như: đọc sách báo, làm báo tường, viết sáng kiến kinh nghiệm, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao và tổ chức giao lưu với các đoàn thể, nhân dân địa phương nơi tổ chức cắm trại trong tình thân ái quân dân. Kết thúc đợt dựng trại “Rèn cán- chỉnh quân” theo Sáu điều dạy của Bác, các cán bộ cốt cán trở về các đơn vị tiếp tục triển khai sâu rộng đến tất cả CBCS trong toàn lực lượng.

Lịch sử CAND và lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận sự kiện này. Tại các cuộc Hội thảo khoa học thực tiễn toàn ngành công an về phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đều khẳng định: Công an Thanh Hóa là một trong những đơn vị, địa phương triển khai sớm nhất phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng công an cả nước.

Liên tục trong suốt 75 năm qua (1948 - 2023), dưới ánh sáng soi đường của Đảng và Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng Công an Thanh Hoá đã duy trì thường xuyên và phát triển ngày càng sâu rộng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, tạo nên động lực mạnh mẽ để lực lượng Công an Thanh Hoá phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả đó được phản ánh rõ nét trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, do tổ chức tốt phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, khí thế thi đua trong lực lượng Công an Thanh Hoá đã được khơi dậy một cách mạnh mẽ, ý chí cách mạng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân đã được mỗi CBCS trong lực lượng Công an Thanh Hoá xác định một cách rõ ràng. Cũng từ phong trào này đã tạo được lòng tin của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân đối với lực lượng Công an. Nhờ đó Công an Thanh Hoá đã vượt qua những thời khắc cực kỳ khó khăn, gian khổ và hiểm nguy, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc. Điển hình như, trong giai đoạn từ những năm 1948 - 1954, mặc dù lực lượng còn non trẻ nhưng Công an Thanh Hoá đã chiến đấu làm thất bại nhiều đợt tấn công của địch lấn chiếm vùng tự do Thanh Hoá, đập tan nhiều tổ chức gián điệp, phản động. Đặc biệt, Công an Thanh Hoá đã phối hợp cùng điệp báo Nha Công an Trung ương đánh đắm Thông báo hạm AMIÔĐANHVIN của thực dân Pháp tại biển Sầm Sơn (năm 1950) tiêu diệt hơn 200 sỹ quan, binh lính Pháp cùng hàng trăm tấn vũ khí đạn dược. Cùng với đó, lực lượng Công an Thanh Hoá đã làm tốt công tác phòng gian, bảo mật, cùng với bộ đội, dân công hoả tuyến chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong những năm tháng gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an Thanh Hoá đã phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với nội dung mới, gắn phong trào này với các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương, coi đây là động lực, là mục tiêu nhằm giáo dục bản lĩnh chính trị, tinh thần dám hy sinh, xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ phong trào này, hàng nghìn CBCS Công an Thanh Hoá đã viết đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu, trong đó có hơn 500 đồng chí ưu tú được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại các nước bạn Lào, Campuchia; gần 100 đồng chí đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trên các chiến trường ác liệt. Ở hậu phương, lực lượng Công an Thanh Hoá đã luôn sát cánh cùng quân, dân trong tỉnh đập tan nhiều âm mưu phá hoại của kẻ thù. Đề cao cảnh giác, phát hiện và bắt sống nhiều toán gián điệp biệt kích Mỹ, Ngụy tung vào địa bàn Thanh Hoá phá hoại; đấu tranh làm tan rã hàng chục tổ chức phản động lớn nhỏ, bắt hàng trăm tên.

Công an tỉnh tuyên dương 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Đặc biệt trong giai đoạn từ 1965- 1972, trong hai lần giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, lực lượng Công an Thanh Hoá đã bảo vệ an toàn hàng vạn lượt phương tiện, sơ tán hàng vạn tấn hàng hoá, cứu sống hàng nghìn người. Trực tiếp tham gia chữa cháy hàng trăm trận, cứu chữa hàng vạn tấn lương thực, xăng dầu, đạn dược.... Trong mưa bom, bão đạn của kẻ thù, hình ảnh những chiến sỹ Cảnh sát giao thông cầu Hàm Rồng, bến phà Ghép; các chiến sỹ cảnh sát chữa cháy Công an Thanh Hoá đã sát cánh cùng với bộ đội, thanh niên xung phong dũng cảm chiến đấu, cứu dân, cứu tài sản, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân.

Sau ngày miền Nam giải phóng và trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được, lực lượng CAND nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng gặp phải không ít khó khăn, thử thách. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, Đảng uỷ- lãnh đạo Công an Thanh Hóa đã luôn cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, cũng như nội dung, biện pháp phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật nội bộ; chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá trong từng thời kỳ để tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo ra phong trào hành động cách mạng thật cụ thể và sâu sắc thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình như: các phong trào thi đua “4 nhất”, “5 xây, 3 chống”, “Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”; “Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hoá”; phong trào xây dựng 3 mục tiêu “Đơn vị văn hoá, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần”; phong trào “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”...

Từ khi được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng Công an chính quy đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Đặc biệt trong những năm gần đây, thực hiện các Chỉ thị số 05, 03, 04 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Công an Thanh Hóa tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo cả nội dung và hình thức phát động và tổ chức thực hiện phong trào. Trong đó đã lồng ghép linh hoạt, sáng tạo và có hiệu quả phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 03 (nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung cụ thể thông qua thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động "Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển", khâu đột phá "Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi" trong lãnh đạo, chỉ huy, “Nắm vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, hiệu quả trong công việc” đối với CBCS; phong trào “Giữ vững thế trận lòng dân” với 3 nội dung trọng tâm “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm cho dân tin”; “Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” gắn với lấy phiếu đánh giá sự “Hài lòng” của Nhân dân đối với lực lượng Công an ở cả 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã); tổ chức đánh giá tín nhiệm, thực hiện chuyển đổi vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng Công an Thanh Hoá, vv.. Thông qua đó, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng; vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn được nâng lên rõ rệt. Đây cũng sự cụ thể hoá phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các nội dung đề ra”

Từ các phong trào thi đua này đã động viên, khích lệ CBCS trong toàn lực lượng cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thành tích nổi bật của Công an Thanh Hóa trong giai đoạn này là đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Công an Thanh Hóa cũng được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận là đơn vị có nhiều cải tiến, đổi mới trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Trong đó có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình điển hình tiên tiến của Công an Thanh Hóa như: Giải quyết các điểm nóng về ANTT; thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an; xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa; xây dựng mô hình Khu dân cư an toàn về ANTT; đề cao trách nhiệm, năng lực của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; triển khai 2 Dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước cho công dân; Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”..vv.. đã được Bộ Công an biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao.

Điểm nổi bật trong nhận thức và hành động cách mạng của lực lượng Công an Thanh Hoá là đã thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên bám sát hơi thở và quy luật của cuộc sống, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã có nhiều đổi  mới và sáng tạo trong tư duy, trước hết là đổi mới về cách nhìn, phương pháp, cách thức tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chính vì vậy, trong những năm qua, ANQG trên các tuyến, các lĩnh vực và địa bàn luôn được bảo đảm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiều mặt có bước chuyển biến tích cực, hoạt động của các tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm hoạt động băng ổ, nhóm theo kiểu “xã hội đen”, tỉ lệ điều tra khám phá án liên tục đạt mức cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của quê hương, đất nước.

Công an tỉnh Thanh Hoá đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm

75 năm học tập và thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng Công an Thanh Hóa đã luôn đoàn kết, xây dựng lực lượng không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới”; được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng nhất và hàng trăm Huân, huy chương các hạng; được Bác Hồ gửi tặng một lẵng hoa và 12 Huy hiệu của Người; có 9 đơn vị cơ sở và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại. Từ năm 1999 đến nay, Công an Thanh Hóa có 16 năm được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ”; 4 năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là những phần thường cao quý, là niềm vinh dự, tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn để CBCS trong lực lượng công an Thanh Hoá tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, trong suốt chặng đường phát triển của cách mạng hơn 75 năm qua, hiếm có phong trào nào được duy trì, phát triển và có sức lan tỏa đặc biệt cả chiều rộng lẫn chiều sâu và thu được nhiều kết quả to lớn như phong trào học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong CAND. Điều kiện lịch sử dù có thay đổi, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an có những điều chỉnh qua các thời kỳ cách mạng nhưng giá trị và ý nghĩa lời dạy của Bác vẫn giữ nguyên tính thời sự. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công an tỉnh Thanh Hoá vinh dự, tự hào là một trong những đơn vị, địa phương triển khai sớm nhất phong trào thi đua học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với CAND do Nha Công an Trung ương (nay là Bộ Công an) phát động. Từ đó đến nay, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thực sự trở thành vũ khí tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động và là động lực tinh thần to lớn làm nên mọi thành tích, chiến công của lực lượng Công an Thanh Hóa.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hoá dầm mình trong mưa lũ để bảo vệ đê điều, sơ tán dân, sơ tán tài sản đến nơi an toàn

Từ thực tiễn phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Công an Thanh Hoá rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là: Phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, tác động trực tiếp, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Để phong trào được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phải đặt dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự giám sát, phê bình, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể xã hội và Nhân dân. Lực lượng Công an phải tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, diễn đàn “Lắng nghe ý kiến Nhân dân”, trên cơ sở đó điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, làm cho Nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng, giúp đỡ lực lượng Công an. Trong công tác, chiến đấu CBCS Công an phải luôn gần dân, trọng dân, sát dân, vì dân, “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống Nhân dân. Phải luôn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, gương mẫu trong các hành vi đạo đức; kiên quyết chống bệnh quan liêu, hữu khuynh, né tránh, vô trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Hai là: Việc tổ chức học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải linh hoạt, sáng tạo, vận dụng vào thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để có mục tiêu, nội dung, chương trình và khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh phô trương hình thức, dập khuôn máy móc. Trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải coi trọng việc cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành nhằm bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ”, đặc biệt là phải gắn việc học tập và làm theo lời Bác với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; gắn trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, tự giác của mỗi CBCS.

Ba là: Sáu Điều Bác Hồ dạy CAND là chuẩn mực đạo đức, nội dung rất rộng lớn, ý nghĩa hết sức sâu sắc. Do vậy để thấm sâu vào CBCS, quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành thường xuyên, liên tục, từ thấp lên cao, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, kết hợp giữa xây với chống, giữa giáo dục thuyết phục với tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội bộ, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của CBCS trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Bốn là: Để phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” có sức hấp dẫn, lan toả trong CBCS phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua vì ANTQ trong từng thời kỳ, trong đó cần lựa chọn những nội dung công tác trọng tâm, những vấn đề đang bức xúc nổi cộm trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng ở đơn vị, địa phương phát động thành phong trào thi đua để tập trung giải quyết. Mỗi đơn vị, CBCS Công an phải có chương trình hành động, cụ thể hóa nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy thành tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện. CBCS Công an cần phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy để luôn luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, trước những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường. Đồng thời, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận CBCS Công an.

Năm là: Phải coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để phong trào luôn có sức sống và duy trì thường xuyên, liên tục. Chú trọng việc phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” để vận dụng sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Học tập, tu dưỡng rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, kết hợp với “tự soi”, “tự sửa”, để nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác của từng CBCS CAND sẽ là nền tảng, là yếu tố cốt lõi để lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy của Đảng và chính quyền trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, là con em yêu quý của Nhân dân, xứng danh với tư cách người Công an cách mạng như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong ước./.

Tác giả: Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu