TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. Theo đó, có 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh (do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an…

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an cho thấy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ mang lại một số lợi ích như: người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể nộp/nhận hồ sơ 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet thay vì phải đến trực tiếp cơ quan Công an nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết; do đó sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm…

Bên cạnh đó, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn có thể theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan Công an, làm tăng tính minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ đưa vào vận hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 15/5/2022. 

Các thủ tục hành chính bao gồm:

Cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với 7 thủ tục:

1. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

2. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

3. Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

4. Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

5. Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

6. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

7. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với 10 thủ tục:

1. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

2. Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

3. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

4. Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

5. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

6. Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

7. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

8. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

9. Cấp Giấy Chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

10. Phê duyệt phương án chữa cháy tại cơ sở.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.bocongan.gov.vn

Cách thức nộp hồ sơ như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

Bước 2: Bấm chọn: Nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 3: Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính “Phòng cháy chữa cháy” và “Cấp tỉnh” sau đó bấm vào nút “Tìm kiếm”.

Bước 4: Bấm chọn thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 5: Bấm vào nút: Nộp hồ sơ

Bước 6: Chọn cơ quan giải quyết hồ sơ và điền đầy đủ thông tin sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục

Bước 7: Đính kèm file theo hướng dẫn, sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục

Bước 8: Chọn hình thức nhận kết quả sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục

Bước 9: Nhập mã xác nhận sau đó nhấn vào nút: Nộp hồ sơ

Bước 10: Xác nhận việc nộp hồ sơ thành công.

*LƯU Ý: Người nộp hồ sơ cần lưu lại số hồ sơ và khóa cập nhập để việc tra cứu kết quả (các thông tin này đồng thời được gửi về mail và số điện thoại của người nộp hồ sơ)

Tác giả: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu