A- A A+ |

Trung ương 11 cho ý kiến một bước dự thảo văn kiện trình Đại hội 13

Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 khai mạc sáng nay tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.

Theo chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những vấn đề có tính chất gợi mở để hội nghị suy nghĩ, nghiên cứu, thảo luận.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ khóa 12 và sẽ là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc khóa 13 của Đảng.

Vì vậy, nội dung chương trình hội nghị TƯ lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.


Hội nghị TƯ 11

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp.

Hội nghị diễn ra từ ngày 7-13/10.


Nguồn: vietnamnet.vn