Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho 3 phó thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 19/QĐ-TTg phân công nhiệm vụ của 3 Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Theo quyết định của Thủ tướng, các lĩnh vực phân công được giao cho 3 Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. Ngoài ra, các phó thủ tướng cũng kiêm thêm mảng, lĩnh vực do Phó thủ tướng Lê Văn Thành phụ trách trong thời gian ông vắng mặt.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái

 

Cụ thể như sau:

Phó thủ tướng Lê Minh Khái

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các cơ quan và làm nhiệm vụ chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, các ban chỉ đạo.

Cụ thể, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ.

Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Thay mặt Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo: Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi.

Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến thương mại - xuất, nhập khẩu, dự trữ và cung ứng nguồn cung xăng dầu, dịch vụ logistics; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian Phó thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

 

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: GD-ĐT và dạy nghề; KH-CN; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; TT-TT; văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Theo dõi và chỉ đạo: Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ TT-TT, Bộ KH-CN, Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh T.Ư; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật.

Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ TN-MT trong thời gian Phó thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Làm nhiệm vụ chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực liên quan, chủ tịch hội đồng thẩm định các quy hoạch trong thời gian Phó thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang

 

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp; ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân).

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - hải đảo.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền.

Công tác dân tộc, tôn giáo; xóa đói giảm nghèo; những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đặc xá; phối hợp công tác giữa Chính phủ với TAND tối cao và Viện KSND tối cao; theo dõi và chỉ đạo: Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc.

Làm nhiệm vụ: Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng ban Chỉ đạo về nhân quyền; Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và theo dõi, chỉ đạo Bộ NN-PTNT trong thời gian Phó thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Làm nhiệm vụ chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực liên quan, chủ tịch hội đồng thẩm định các quy hoạch trong thời gian Phó thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt.

Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Theo Báo Thanh Niên
Nguồn: https://thanhnien.vn/thu-tuong-phan-cong-nhiem-vu-cho-3-pho-thu-tuong-post1542581.html
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu