Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác Công an

Hội thảo do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo. Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện KH&CN chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số địa phương.

"Xuất phát từ chủ đề của Hội thảo, trong tham luận, các đại biểu đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần có sự “chấm điểm”, đánh giá chất lượng, hiệu quả đối với các sản phẩm Viện Khoa học & Công nghệ (KH&CN) đã nghiên cứu, sản xuất và trang bị cho Công an các đơn vị địa phương thời gian qua, từ đó xác định được phương hướng đặt ra đối với công tác nghiên cứu KH&CN trong CAND thời gian tới…” - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tại Hội thảo  “Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, chủ động đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới” được Bộ Công an tổ chức chiều 16-12 tại Hà Nội.


Toàn cảnh buổi hội thảo.

 

Qua nghe Báo cáo tham luận của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an địa phương tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá: Hội thảo “Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ  (KHKT &CN) chủ động đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới” đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Những ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí là cơ sở quan trọng, làm sáng tỏ và thống nhất nhận thức một số vấn đề về lý luận, thực tiễn trong công tác ứng dụng KHKT& CN chủ động đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Với phương thức tiếp cận trực quan một số sản phẩm phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ ( KTNV) và công cụ hỗ trợ (CCHT) tiêu biểu đã được nghiên cứu, chế tạo thành công, các đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức của Viện KH&CN, đồng thời, tiếp tục khẳng định quan điểm chú trọng công tác nghiên cứu khoa học Công an, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác chiến đấu.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

 


Thiếu tướng, TS Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện KH&CN báo cáo tại Hội thảo 

 

 

Ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu, biểu dương Viện KH&CN, các đơn vị chức năng đã nỗ lực, tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học ý nghĩa này. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó dự báo.

Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang và sẽ làm thay đổi căn bản mọi mặt đời sống xã hội, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng thích nghi.

Để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đất nước hội nhập, phát triển nhanh và bền vững, đòi hỏi công tác nghiên cứu, chế tạo, quản lý trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các lực lượng nghiệp vụ CAND phải chủ động đi trước một bước. Nòng cốt là lực lượng chuyên trách nghiên cứu, chế tạo, quản lý trang thiết bị kỹ thuật cần chủ động đổi mới, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển ứng dụng KHCN trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN, chế tạo, quản lý trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai một số công tác trọng tâm.

Trong đó, Thứ trưởng khẳng định, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối hoàn thành thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  (2016 – 2020), là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và hàng loạt các sự kiện quan trọng khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021..bởi vậy, Viện KH&CN cần nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch đảm bảo, cung cấp trang thiết bị KTNV, CCHT kiểm tra an ninh, an toàn phục vụ các Hội nghị lớn của Đảng, Nhà nước, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên toàn quốc thời gian tới.

 


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm quan các sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ do Viện KH&CN nghiên cứu, chế tạo.

 

Công an các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc phương châm và phát huy cao độ tinh thần an ninh chủ động trong quá trình chuẩn bị, phân tích, đánh giá, sát hợp tình hình để nhận diện chính xác những nguy cơ tác động đến công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, xác định đúng những mục tiêu, đối tượng trọng tâm cần tổ chức công tác bảo vệ để triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị KTNV, CCHT phù hợp, hiệu quả.

 Viện KH&CN phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất về chế độ, chính sách tuyển dụng, đãi ngộ xứng đáng nhằm thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành, cán bộ ở các lĩnh vực nghiên cứu mới vào công tác trong lực lượng Công an, kết hợp với đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị. Đây là nguyên tắc và cũng là giải pháp quan trọng hàng đầu, quyết định việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong CAND đi trước một bước, đạt hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, Viện KH&CN phối hợp chặt chẽ với Viện Chiến lược Khoa học & lịch sử Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương tham mưu các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tại đơn vị. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, điều hành và tư duy, phương thức tổ chức hoạt động khoa học công nghệ.

Tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan nghiên cứu, chế tạo với đơn vị sử dụng các phương tiện KTNV & CCHT để nắm bắt nhu cầu, tiếp thu ý kiến và hiệu chỉnh thiết bị sao cho phát huy hiệu quả cao nhất các phương tiện KTNV và CCHT. Đồng thời, chủ động tham mưu mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu chuyển giao những công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ lõi từ các nước có nền công nghệ tiên tiến, hiện đại ứng dụng vào công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới, sản phẩm thông minh, có hiệu quả sử dụng cao, chất lượng tương đương khu vực và quốc tế.

Từ ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Viện KH&CN khẩn trương tiếp thu, kịp thời biên tập, chỉnh lý và phối hợp các đơn vị liên quan tích cực, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo công tác KHKT&CN chủ động đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới.

Nguồn: http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Chu-dong-Ung-dung-Khoa-hoc-ky-thuat-va-Cong-nghe-dap-ung-yeu-cau-cong-tac-Cong-an-trong-tinh-hinh-moi-574277/
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu