Triển khai cung cấp dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nhằm tổ chức cung cấp các dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý dân cư; kiểm tra đánh giá hiệu quả trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân. Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai cung cấp dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.Nhằm tổ chức cung cấp các dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý dân cư; kiểm tra đánh giá hiệu quả trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân. Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai cung cấp dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

/upload/81582/20210630/grabb59ff31521luutru3.jpg

         

          Khi công dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục về quản lý cư trú có thể đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn và thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công về cư trú tại địa chỉ http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn.

          Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú bao gồm:

          - Một là: đăng ký thường trú, gồm: (1) đăng ký nhập sinh; (2) cả hộ từ tỉnh ngoài đến; (3) nhân khẩu từ tỉnh ngoài đến; (4) cả hộ từ ngoài huyện trong tỉnh đến; (5) nhân khẩu từ ngoài huyện trong tỉnh đến; (6) cả hộ ngoài xã trong huyện đến; (7) nhân khẩu ngoài xã trong huyện đến; (8) cả hộ trong xã đến; (9) nhân khẩu trong xã đến; (10) nhân khẩu định cư ở nước ngoài về; (11) cả hộ định cư ở nước ngoài về; (12) nhân khẩu lao động, học tập ở nước ngoài về; (13) phụ nữ xuất cảnh trái phép trở về; (14) chuyển đăng ký từ nhà ở tập thể về hộ gia đình; (15) các trường hợp khác.

          - Hai là: đăng ký tạm trú;

          - Ba là: thông báo lưu trú;

          - Bốn là: khai báo tạm vắng.

                  

           

/upload/81582/20210630/grabd055624521QLcutru.png

                 

       

                                                    /upload/81582/20210630/grab8a73631521luutru2.jpg

         

 

          Việc cung cấp các dịch vụ công về cư trú trên cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống CSDLQG về DC là một trong các biện pháp góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tiết kiệm chi phí, thời gian của nhân dân, đồng thời đảm bảo tính liên thông, công khai, minh bạch thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua đó, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ của mình trong quy trình xử lý.

          Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị toàn thể nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi có nhu cầu truy cập vào các địa chỉ trên để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định./.

                             

Tác giả: Công an tỉnh Thanh Hóa
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu