Tỉnh uỷ Thanh Hoá: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư (Khoá XII)

Ngày 12/8/2019, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị và Ban bí thư (Khoá XII). Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Tại điểm cầu Công an Thanh Hoá, các đồng chí Phó Giám đốc, uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh dự hội nghị…

 

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã quán triệt và triển khai đầy đủ nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khoá 12) gồm: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính Trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và các kết luận số 49, 50, 51, 52, 53 của Ban Bí thư (Khoá XII).

 

Các đại biểu dụ hội nghị học tập Nghị quyết tại điểm cầu Công an Thanh Hoá

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh việc học tập và quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư (Khoá XII) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó các cấp uỷ Đảng và các đơn vị cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Nghị quyết, Chỉ thị đã đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; đối với cán bộ, đảng viên và một bộ phận lớn người dân, tiến tới toàn dân cần phải nắm được tinh thần của Nghị quyết đã đề ra để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị đã đề ra; đối với các đồng chí được phân công triển khai Nghị quyết phải nghiên cứu kỹ, chuyên sâu và áp dụng sát với thực tiễn công tác của đơn vị mình để truyền tải cho cán bộ đảng viên, nhân dân thực sự hiệu quả; phải làm rõ được mốc thời gian triển khai Nghị quyết, Chỉ thị đối với từng cấp, từng ngành, từng cơ quan đơn vị.

 

Để các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư (Khoá XII) thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần phải xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện tốt 8 nội dung đã được triển khai. Trong đó yêu cầu: Khi xây dựng kế hoạch hành động phải vận dụng sáng tạo các nội dung trên vào điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Qúa trình thực hiện, triển khai phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng và phải có hiệu quả tích cực tới các mặt đời sống xã hội của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị  quyết, Chỉ thị cần xác định rõ vấn đề trọng tâm, trọng điểm của 8 nội dung trên; trong đó cần xác định những vấn đề trước mắt, vấn đề lâu dài để từ đó có những nhiệm vụ, giải pháp thích hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Cần xác định rõ ràng lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng vấn đề. Trong quá trình triển khai phải thực hiện đồng bộ các Nghị quyết khác của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII./.

 

Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan