Tỉnh ủy Thanh Hóa: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Sáng 19/7/2022, tại trung tâm hội nghị 25B, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt, triển khai 
Nghị quyết số 12 - NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII). 
 

Phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là hội nghị với nhiều nội dung đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển.

Trên cơ sở quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Nghị quyết; phải nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt.

Đảng ủy Công an tỉnh và các cấp ủy đảng trong lực lượng Công an phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh - trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về bảo vệ an ninh - trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tuân thủ thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trên tất cả các mặt công tác; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, của chính quyền.

Công an tỉnh cần tăng cường quan hệ gắn bó với các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong thực thi nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh - trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. Đặc biệt, quân đội và công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là “thanh kiếm” và “lá chắn”, là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hoà bình, ổn định, phát triển đất nước, do đó phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng cùng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đảng bộ Công an Thanh Hóa phải là một Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao vai trò nêu gương, tính gương mẫu của cán bộ các cấp trong lực lượng Công an… Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công an nhân dân, để lực lượng Công an nhân dân thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh cần phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan có liên quan của tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến đúng đối tượng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời phải có kế hoạch, lộ trình bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành, các địa phương phải nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng Công an nhân dân có đủ sức mạnh, đủ tiềm lực, đủ khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn và đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh trong nhóm các tỉnh phát triển dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.
 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12; đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW với mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 lực lượng Công an Thanh Hóa cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng an ninh, cơ yếu, Cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2030, lực lượng Công an Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu đã thảo luận thể hiện sự quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trên tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh phải nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai nội dung nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đơn vị mình để nâng cao nhận thức xây dựng lực lượng công an Nhân dân trong tình hình mới với tư cách là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự bình yên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lại Thế Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
 

Khẩn trương chỉ đạo và triển khai việc học tập, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương; trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các cấp ủy, tổ chức đảng để Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống.

Đối với Đảng ủy Công an tỉnh và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy công an các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên yêu cầu phải tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị một cách bài bản đến toàn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, coi triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12 là cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu