Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 17/5/2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến điểm cầu 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc; các đồng chí Trưởng phòng và tương đương; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh. Đồng thời trực tiếp đến điểm cầu Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Hải Bình thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

 
Đồng chí Lê Hải Bình thông tin nhanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Cục công tác Đảng và công tác chính trị nhấn mạnh, sau hội nghị này, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của CAND và của địa phương, đơn vị. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sắp tới là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”hiệu quả của việc thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã; kết quả công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

 
Các đại biểu dự hội nghị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu lợi dụng tình hình để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân phòng tránh.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND...                           

Tác giả: Sơn Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu