Thành lập Chi đoàn Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Thực hiện Đề án của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”, thời gian qua Giám đốc Công an tỉnh đã điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Công an cấp tỉnh, cấp huyện đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức danh Công an cấp xã, đảm bảo mỗi xã có từ 05 CBCS Công an chính quy trở lên, trong số đó có hơn 50% cán bộ, chiến sĩ Công an đang trong độ tuổi sinh hoạt đoàn…

Để đảm bảo thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức đoàn Công an các cấp trong tỉnh, cũng như đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm, tạo môi trường năng động để đoàn viên, thanh niên Công an Thanh Hóa được cống hiến, khẳng định bản thân. Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã báo cáo đề xuất Đảng ủy Công an tỉnh và xin ý kiến Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa về chủ trương thành lập Chi đoàn Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự đồng ý và thống nhất của Đảng ủy Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa về chủ trương thành lập Chi đoàn Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 20/01/2021, Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trình Đảng uỷ công an tỉnh phê duyệt và ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐTN về việc thành lập Chi đoàn Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gửi đến Công an cấp huyện, BTV các huyện Đoàn.

Thanh niên Công an xã Lương Sơn vận động thu hồi VK, VLN, CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm

 

Trên cơ sở kế hoạch, các đơn vị phối hợp, tiến hành rà soát số lượng đoàn viên thanh niên tại các xã, khi có đủ từ 03 đoàn viên trở lên tiến hành thực hiện các bước thành lập Chi đoàn Công an cấp xã, dưới 03 đoàn viên thì gửi sinh hoạt tại các tổ chức Đoàn phù hợp, thời gian hoàn thành trong Quý I năm 2021.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong năm 2021 thiết thực Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Bùi Hợp - Phó Bí thư Đoàn thanh niên CAT
Tin liên quan