Tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáng 27/9/2022, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Y tế - Bộ Công an đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho 70 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền thuộc phòng Hậu cần kỹ thuật, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung (từ Thừa Thiên Huế trở ra)...

Trong thời gian 2 ngày tập huấn, các học viên đã được phổ biến, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin truyền thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn các kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông, quan hệ báo chí, phát ngôn, trả lời báo chí; cách thức quản lý, xử lý và ứng phó với khủng hoảng truyền thông về môi trường; trao đổi kinh nghiệm và giải đáp một số thắc mắc trong triển khai công tác truyền thông về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Công an các đơn vị, địa phương.

Thông qua khóa tập huấn đã góp phần trang bị kiến thức, nâng cao trình độ cũng như kỹ năng sử dụng thành thục các thiết bị công nghệ để phục vụ công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của Công an các đơn vị, địa phương.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu