Tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2023

Sáng 14/3/2023, Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2023 cho 188 đồng chí là cán bộ nòng cốt làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật thuộc 56 đơn vị các phòng và Công an các huyện, thị xã, thành phố…

Trong thời gian 10 ngày tập huấn, các học viên sẽ được trang bị đầy đủ các nội dung về quy trình kiểm tra điều lệnh, hoạt động của tổ điều lệnh bán chuyên trách; quy trình xử lý các hành vi vi phạm điều lệnh CAND; các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh về công tác điều lệnh CAND do Bộ Công an và Công an tỉnh mới ban hành; tập huấn điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND; ôn luyện các bài võ thuật tổng hợp CAND 25, 38, 44 động tác, tập mới bài võ Mai Hoa Quyền (52 động tác), đánh tình huống ứng dụng và trang bị một số kỹ thuật sử dụng gậy ngắn; trang bị kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng, bảo quản và sử dụng các loại vũ khí quân dụng (súng tiểu liên AK, súng ngắn K54, K59, CZ75, SH09)…

Tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2023
 

Việc tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Qua tập huấn nhằm góp phần siết chặt kỉ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, chế độ công tác để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc tập huấn trở về đơn vị công tác, các đồng chí này sẽ là hạt nhân nòng cốt để tham gia huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật cho CBCS trong đơn vị mình./.

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu