Tập huấn các chuyên đề về công tác an ninh đối ngoại

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực an ninh đối ngoại, chiều 14/9/2023, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác liên quan đến người nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các phòng nghiệp vụ an ninh Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố...

Trong những năm qua, với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chuyên đề, lĩnh vực công tác bảo đảm ANTT, nhất là trên lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, ổn định để thu hút đầu tư, viện trợ nước ngoài. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn chủ động , tranh thủ nguồn viện trợ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tăng cường hợp tác và tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tôn trọng, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoài của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định của địa phương, hoạt động vì mục đích nhân đạo và phát triển.

 
Toàn cảnh lớp tập huấn

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác này đã được tăng cường; nhận thức của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và người dân về âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng, núp dưới danh nghĩa của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia tiếp tục được nâng cao. 

Thông qua các nội dung tập huấn, một mặt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong công tác đảm bảo an ninh đối ngoại, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng thêm nghiệp vụ vàcập nhật thêm những kiến thức mới về công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Từ đó phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vự bảo đảm ANTT./. 

Tác giả: Mai Hà
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu