Cảnh sát giao thông Thanh Hoá: Hướng dẫn các bước giải quyết, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại Bộ phận xử lý vi phạm hành chính

   Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá nhiều người dân sau khi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính hoặc thông báo vi phạm hành chính (xử phạt nguội). Căn cứ nội dung biên bản hoặc nội dung thông báo, khi đến ngày hẹn người vi phạm đến địa chỉ nơi xử lý vi phạm ghi trong biên bản, thông báo để giải quyết vụ việc hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân (người vi phạm hành chính) chưa hiểu rõ hoặc chưa biết khi đến cơ quan công an giải quyết vụ việc cần phải mang theo những loại giấy tờ gì và phải làm các bước như thế nào?

Bộ phận 01 cửa công an tỉnh Thanh Hoá - nơi tiếp nhận, giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông của phòng Cảnh sát giao thông

   Từ thực tế đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá hướng dẫn người vi phạm khi đến giải quyết vụ việc hành chính theo thời gian hẹn, phải mang theo biên bản vi phạm hành chính, quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ hoặc thông báo vi phạm, kèm theo Căn cước công dân, các loại giấy tờ có liên quan đến Bộ phận xử lý vi phạm và tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm theo các bước cơ bản như sơ đồ sau:   

Sơ đồ bộ phận 01 cửa và vị trí làm việc của cán bộ của phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các vụ việc hành chính

 

 

Tác giả: Trần Văn Thọ - PC08
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu