Xã Thành Long, huyện Thạch Thành: Ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”

Chiều 4/10/2019, UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”…

Đây là mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT” ở cơ sở, được đặt dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của chính quyền địa phương, trong đó lực lượng công an xã đóng vai trong tham mưu nòng cốt; các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong các giáo sứ, giáo họ tích cực tham gia với mục tiêu phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng các Giáo xứ Giáo họ, kiểu mẫu, an toàn về ANTT.

 

Tại lễ ra mắt, ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã thông qua 8 nội dung, tiêu chí về xây dựng  “Xứ đạo, họ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”, trong đó phấn đấu xây dựng 90% trở lên các gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% hộ gia đình trong giáo xứ thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ nhằm kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.v.v.

 

Cùng với đó, Ban chỉ đạo mô hình cũng đã thông qua nội dung phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc đôn đốc, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”. Định kỳ sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia xây dựng mô hình./.

Tác giả: Huy Hoàng
Tin liên quan