Xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn Ra mắt mô hình dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT

Bình Sơn là một xã miền núi cách trung tâm huyện Triệu Sơn khoảng 20km về phía tây, giáp ranh với 5 xã của 3 huyện (Triệu Sơn, Như Thanh, Thọ Xuân). Do đó tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn tiềm ẩn các vấn đề phức tạp. Các đối tượng hình sự, ma túy từ địa phương khác thường xuyên tụ tập về đây để hoạt động.

Trước tình hình đó Đảng ủy xã Bình Sơn đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Nhờ đó, trong nhiều năm qua tình hình ANTT trên địa bàn luôn ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Một trong những giải pháp tích cực và hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, đó là cấp ủy, chính quyền xã đã luôn tranh thủ và phát huy vai trò, trách nhiệm của các gia đình, dòng họ và người có uy tín tham gia công tác đảm bảo ANTT. Là một trong những dòng họ có truyền thống đoàn kết lâu đời ở thôn Bao Lâm, xã Bình Sơn, hầu hết các gia đình trong dòng họ Bùi Văn đều có những đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong dòng họ có ít người vi phạm pháp luật. Để phát huy những thành tích của dòng họ Bùi Văn trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, Công an xã Bình Sơn đã tham mưu xây dựng mô hình dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT. Trên cơ sở tham mưu của Công an xã, Ban chấp hành Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng mô hình " dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT " tại thôn Bao Lâm, xã Bình Sơn.

 

Dòng họ Bùi Văn ký giao ước chấp hành nghiêm các quy định của dòng họ   

 

 

Mục đích của việc thành lập mô hình này là nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong dòng họ, nhất là những người đứng đầu, người có uy tín trong dòng họ trong việc tuyên truyền, giáo dục và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Theo đó, mô hình “dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT” ở xã Bình Sơn được xây dựng trên cơ sở lãnh đạo điều hành trực tiếp của UBND xã với sự tham gia trực tiếp của nhiều thành viên như: Công an xã, MTTQ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ...

Để mô hình hoạt động nền nếp và hiệu quả, dòng họ Bùi Văn đã xây dựng Quy ước bao gồm 8 chương và 34 điều thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi gia đình và cá nhân dòng họ trong việc giáo dục con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa gắn với khu dân cư an toàn về ANTT./.                                         

Tác giả: Sơn Hà
Tin liên quan