Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong CAND

Sáng 18/7/2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022 trong CAND...

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến các điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tham dự hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT các cấp trong CAND, 69 Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương đã tham mưu hơn 1.147 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, tăng gấp 5 lần so với năm 2019. Qua đó, khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng kiểm tra đảng trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị

Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm, chú trọng, thực hiện sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định, khắc phục tình trạng kéo dài...

Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tới cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong CAND thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đề ra.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh 
phát biểu tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã báo cáo về chủ đề “Thực trạng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới của UBKT Đảng” qua đó đã báo cáo các kết quá đã đạt được, một số mặt còn tồn tại hạn chế, nguyên nhân khắc phục và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nơi đã được thành lập Cơ quan UBKT cần tiếp tục rà soát, kiện toàn về tổ chức bộ máy, biên chế; rà soát đánh giá năng lực nhân sự, bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ cán bộ. "Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao" - đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, 
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực...

Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề về kiểm tra, giám sát và xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra đảng trong CAND, chủ động đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, đường lối, giải pháp có tính chiến lược, khả thi trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh...

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu