Lực lượng CAND chuyển từ học tập sang làm theo Bác từ việc nhỏ, thiết thực hàng ngày

Ngày 29/7/2022, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Công an nhân dân”. Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo...

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến các điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Thường trực Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nêu rõ: Ngày 18/5/2021, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 69 thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó khẳng định việc nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm trang bị cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hội thảo sẽ giúp nghiên cứu, phân tích, làm sâu sắc hơn tư tưởng của Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề ra các giải pháp tiếp tục vận dụng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.

Trung tướng Trần Vi Dân phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Với chủ đề nêu trên, Hội thảo đã nhận được 45 báo cáo khoa học có nhiều giá trị lý luận và thực tiễn cao. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến tham luận tâm huyết cũng đã nêu lên những nhận thức cơ bản, nội dung, tầm quan trọng và các biện pháp tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong CAND.

Tham luận với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam – Nhận thức và vận dụng”, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một nội dung căn bản, chủ yếu trong tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó mang tầm chiến lược, có vai trò chủ đạo trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện lý tưởng và mục tiêu Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh nhấn mạnh tự lực, tự cường không chỉ trong lý luận và phương pháp cách mạng ở tầm tư tưởng, học thuyết mà còn trong hoạch định đường lối, chính sách, trong phương châm chỉ đạo và tổ chức thực hiện…”

Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong CAND thời gian tới, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho rằng, cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo.

Đồng thời, “trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, từng lực lượng, làm cơ sở cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tự giác tu dưỡng, rèn luyện” – Đại tá Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

Chia sẻ về thực tiễn, kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, để có được một tập thể trong sạch, vững mạnh thì từng đơn vị, từng cá nhân phải trong sạch, vững mạnh. Để có một tập thể đoàn kết, thì trên hết, từng cá nhân phải nhận thức được tầm quan trọng của sự đoàn kết. Có trong sạch, vững mạnh, có đoàn kết thì mới phát huy được sức mạnh tập thể. 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, các ý kiến tham luận giúp chúng ta hiểu rõ và hiểu sâu sắc hơn những nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc vận dụng, phát triển tư tưởng của Người trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Các đại biểu đã thống nhất cao, tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị tư tưởng, to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và lực lượng CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. 

“Noi gương học tập và làm theo Bác, các lực lượng trong CAND đã không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, tận tuỵ hết lòng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Tiêu biểu là những chiến s phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không quản nguy hiểm lao vào đám cháy cứu người, cứu tài sản; chiến sĩ Cảnh sát giao thông dãi nắng, dầm mưa, làm cọc tiêu sống hướng dẫn người dân đi lại an toàn; những cán bộ, chiến sĩ hình sự, ma tuý không sợ hi sinh, nguy hiểm bắt giữ các đối tượng tội phạm có vũ khí; những cán bộ an ninh, trinh sát, điều tra ngày đêm tìm tòi đấu tranh đưa ra ánh sáng những tên tội phạm nguy hiểm; các cán bộ Công an xã tận tuỵ bám địa bàn, gần gũi với nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; nhiều việc làm có ý nghĩa nhân văn, thiện nguyện hướng về cộng đồng, phục vụ nhân dân. Những tấm gương đó là minh chứng sống động, là kết quả của quá trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND thời gian qua” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Công an Thanh Hoá   

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới, cấp uỷ chỉ huy Công an các cấp tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, hướng dẫn và những chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong lực lượng CAND. Tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách. Tiếp tục khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, coi đây là phương châm hành động để mỗi cán bộ, chiến sĩ được phát huy khả năng, cống hiến, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo lời Bác dạy; thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm, say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Đồng thời phải tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với nhân dân; thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị các trường CAND cần tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo ra nguồn nhân lực trình độ nghiệp vụ cao, năng lực toàn diện, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy chiến lược, tác phong chuyên nghệp, có khả năng làm chủ và sử dụng thành thạo các loại phương tiện được trang bị; đủ trình độ ngoại ngữ, kiến thức phục vụ công tác. Báo chí truyền thông CAND cần biểu dương người tốt, việc làm tốt của cán bộ, chiến sĩ. Trong tổ chức thực hiện cần chú trọng chuyển từ học tập sang làm theo Bác từ việc nhỏ, thiết thực hàng ngày để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn, thấm sâu, lan toả trong nhận thức, tư tưởng, hành động của từng cán bộ, đảng viên…

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu