Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III-2022

Sáng 23/9/2022, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, với chuyên đề: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 592 điểm cầu trên toàn tỉnh với hơn 23 nghìn đại biểu dự hội nghị. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị…

Tại điểm cầu Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở và thường trực Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng: Tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại đã trở thành giá trị truyền thống, tinh thần quý báu của Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa, vì vậy cần phải tiếp tục khơi dậy để xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

“Có thể khẳng định chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế” - Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng nhấn mạnh.

Đặc biệt, hiện nay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đang cụ thể hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, trong đó khơi dậy, nhân lên, phát huy giá trị, sức mạnh nội sinh, nội lực của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại trở thành nguồn phát triển của Thanh Hóa.

Để Thanh Hóa phát triển, Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa cần khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên ở mỗi đảng viên và Nhân dân, xem đó là cội nguồn sức mạnh, trước hết mỗi đồng chí đảng viên trong Đảng bộ tỉnh dù ở cương vị nào, làm gì, hãy gương mẫu, nhân lên tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại chỉ có thể được phát huy trên nền tảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Điều này phải được coi là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc. Bởi lẽ, dân có tin vào Đảng, tin vào hệ thống chính trị, tin vào cán bộ, thì họ mới có ý chí, khát vọng phát triển...

Muốn phát huy có hiệu quả tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa phải dựa vào dân, tin vào sức mạnh phi thường của quần chúng Nhân dân. Nếu thiếu sức mạnh của toàn thể Nhân dân, thiếu sự quyết tâm của tất cả Nhân dân, không có sự ủng hộ của Nhân dân, không có sự tham gia của Nhân dân sẽ không thể làm được gì…

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng đã dẫn giải những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc ở Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng đã dành tình cảm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bố trí các đại biểu dự hội nghị với tinh thần, trách nhiệm cao, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề.

Đây là chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, là sự vận dụng sáng tạo quan điểm về định hướng phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề này là rất có ý nghĩa và thực sự cần thiết.

Để việc học tập chuyên đề đạt kết quả, có tác động mạnh mẽ trong xã hội, đng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề này, để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện nội dung chuyên đề với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hoá

Trên cơ sở nội dung chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hành động đúng đắn, luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền ngay sau hội nghị cần phải chuyển hóa tinh thần của hội nghị thành hành động, cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu