Hội nghị quán triệt, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ chỉ huy An ninh các cấp

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ chỉ huy An ninh các cấp trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ và thực hiện nhiệm vụ được giao, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ chỉ huy An ninh các cấp cho 160 đồng chí là chỉ huy cấp đội thuộc các phòng nghiệp vụ An ninh; tổ trưởng, tổ phó và chỉ huy An ninh Công an các huyện, thị xã, thành phố. Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh dự chỉ đạo tại hội nghị...

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trong tình hình hiện nay, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình; phân tích, chỉ rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp truyền đạt, tập huấn một số nội dung cốt lõi, quan trọng liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ chỉ huy an ninh các cấp. Đây là những nội dung hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chỉ đạo, điều hành của đội ngũ chỉ huy các cấp được đồng chí Phó Giám đốc tâm huyết, rút ra từ thực tiễn quá trình công tác lãnh đạo chỉ đạo trong nhiều năm và trực tiếp biên soạn.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh 
trực tiếp truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy An ninh các cấp

Thông qua những nội dung tập huấn không chỉ định hướng và cung cấp, trang bị cho đội ngũ chỉ huy An ninh các cấp trong Công an Thanh Hoá những kiến thức, kỹ năng cơ bản; những kinh nghiệm thực tiễn bổ ích và phương pháp trong công tác chỉ huy, điều hành mà còn giúp cho chỉ huy An ninh các cấp xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tham mưu, nắm tình hình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Giám đốc trên lĩnh vực công tác an ninh, góp phần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới./.  

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu