Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Thông tư định hướng công tác xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự và cải cách hành chính

Sáng 09/8, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2026, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11 ngày 01/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương ban hành về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CND  và Thông tư số 27 ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị....

Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ đầu cầu Bộ Công an đến Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa và điểm cầu Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đồng chí Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh, lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các đơn vị dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 09; Nghị quyết số 11 và Thông tư số 27. Theo đó, ngày 29/3/2022, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 09 về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 thay thế Nghị quyết số 08 ngày 01/8/2017. Đây là Nghị quyết quan trọng thể hiện các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác xây dựng pháp luật, định hướng và là yếu tố tiên quyết để lực lượng CAND triển khai nhiệm vụ xây dựng pháp luật về ANTT. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Công an Trung ương là Nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính và là văn bản quan trọng định hướng tổng thể công tác cải cách hành chính trong CAND, nhằm bảo đảm mục tiêu xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số của Đảng và Nhà nước; đồng thời, đổi mới công tác bảo đảm ANTT trong thời kỳ mới.

Thông tư số 27 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND để theo dõi, tổng hợp, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương. Từ đó, có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Tham gia phát biểu tham luận tại các điểm cầu, đại diện Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ hơn những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong công tác pháp chế cũng như công tác cải cách hành chính trong lực lượng CAND. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả các mặt công tác này.

 
 Hội nghị tại điểm cầu Công an Thanh Hóa      

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là các văn bản rất quan trọng định hướng công tác xây dựng pháp luật về ANTT, cải cách hành chính của Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. 

Để tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác này, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, Nghị quyết số 11 và Thông tư số 27; trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ANTT, cải cách hành chính và xác định tiêu chí cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính bảo đảm chất lượng, tiến độ theo Chương trình. 

Chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành; các sở, ban, ngành, Hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANTT, cải cách hành chính. Tiếp tục phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục các cấp và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quan trọng này.
Các học viện, trường CAND tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình bộ môn nghiệp vụ, pháp luật và tài liệu giảng dạy liên quan đến định hướng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ANTT, cải cách hành chính để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu