Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT

Sáng 9/2, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Toạ đàm khoa học "Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT hiện nay". Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự chủ trì tọa đàm….

Toạ đàm được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Bí thư đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham dự hội nghị.

Phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn toạ đàm, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn toạ đàm

Càng có ý nghĩa hơn khi cuốn sách ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. Cuốn sách quan trọng này đã nhận được sự quan tâm, chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có CBCS lực lượng CAND.

Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn rất quan trọng; phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trong hơn 50 năm công tác, kể từ khi là biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản cho đến nay, là người đứng đầu Đảng ta. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau tham luận, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay, đối với tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay, đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận toạ đàm, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: các đại biểu thống nhất cao, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, có thể coi đây là "cẩm nang" về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm", ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi toạ đàm

Quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng CAND bất luận trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng.

Từng đơn vị, mỗi CBCS Công an, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, PCTN, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác ra; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì thực hiện liên tục, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Bên cạnh đó, phải tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ Nhân dân; Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện Nghị quyết.

Tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu. Mỗi CBCS phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Cùng với đó, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực  theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về PCTN, tiêu cực. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,tiêu cực  trong quá trình điều tra các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng.

Làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng tại địa phương, không để xảy ra tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phạm tội, với phương châm triệt để, thận trọng, thấu đáo, chặt chẽ, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm", không bỏ lọt tội phạm, nhân văn, thuyết phục, có lý, có tình... góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an Thanh Hóa

Để lan tỏa hơn nữa giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách theo Hướng dẫn số 34, ngày 31/1/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, để cán bộ, đảng viên nắm rõ bản chất, nguy cơ của tham nhũng, tiêu cực đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam; quan điểm, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về đấu tranh PCTN,tiêu cực. Từ đó xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm trong công tác này, trước hết là ở ngay chính đơn vị, địa phương mình.

Sau Tọa đàm, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện, biên tập, xuất bản kỷ yếu Tọa đàm thành tài liệu sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư trong toàn lực lượng CAND./.    

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu