Đổi mới tư duy, hành động, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an

Sáng 19/7/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 13/4/2015 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình hành động của Bộ Công an về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác Công an trong tình hình mới”. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị...

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến các điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an Thanh Hóa, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tham dự hội nghị.

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình hành động của Bộ Công an, lĩnh vực CNTT trong CAND đã có bước phát triển đáng kể. Nhận thức của các cấp lãnh đạo và CBCS về tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật, CNTT đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo ANTT được nâng lên. Đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, thông tư, quy định, quy chế của Bộ Công an trong lĩnh vực CNTT.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT ngày càng được đầu tư đồng bộ, có chiều sâu, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm bước đầu đáp ứng yêu cầu công tác An ninh, Tình báo, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần - Kỹ thuật, Thi hành án và hỗ trợ tư phap, Y tế, Giáo dục...

Công tác triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính trong CAND, cung cấp các dịch vụ hành chính công phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã được chú trọng và đem lại những kết quả khả quan. Công tác bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin số, khắc phục sự cố gây mất an toàn, an ninh thông tin được tăng cường. Nguồn nhân lực phục vụ triển khai ứng dụng CNTT trong CAND cơ bản đáp ứng. Công tác hợp tác về khoa học kỹ thuật, CNTT được mở rộng thông qua các hội nghị, hội thảo, dự án... góp phần nâng cao năng lực và vị thế của ngành Công an trong nước, khu vực và trên thế giới...

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, các đai biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất công tác xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về ứng dụng, đẩy mạnh phát triển CNTT trong CAND; xây dựng hạ tầng phục vụ CNTT; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Công an với các ngành và Công an các đơn vị, địa phương; kiến nghị chủ động nguồn nhân lực xây dựng đội ngũ cán bộ CNTT trong ngành; vấn đề hệ thống bảo mật; chế độ, chính sách...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc tại hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả, nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 và Chương trình hành động của Bộ Công an về ứng dụng, phát triển CNTT thời gian qua; khẳng định, thành quả chúng ta đạt được lớn hơn rất nhiều là cải cách thủ tục hành chính và sự tín nhiệm của Nhân dân.

Từ thực tiễn những chuyển biến nhanh chóng của đời sống kinh tế, xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, lực lượng CAND phải thật sự quyết liệt, mạnh mẽ trong đổi mới tư duy, hành động về toàn diện các mặt công tác ứng dụng, phát triển CNTT để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong bối cảnh lực lượng CAND phải cùng lúc thực hiện nhiều đề án, giải pháp, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu chúng ta không có những bước thực hiện ngay từ bây giờ, không đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ... thì nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Trước mắt, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 của Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó quán triệt những yêu cầu, chỉ đạo mới của Đảng, của Trung ương trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác ứng dụng, phát triển CNTT. Tiếp tục tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. "Chỉ thị để tiếp tục thực hiện Nghị quyết nhưng yêu cầu nâng cao chất lượng, nâng cấp hoạt động CNTT vào các mặt công tác nghiệp vụ. Đây là việc quan trọng, cần tập trung thống nhất để đồng bộ hành động, tạo chuyển biến trong toàn lực lượng" - Bộ trưởng chỉ rõ.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong lực lượng CAND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đảm bảo hiệu quả. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm lớn trong phạm vi toàn ngành, thống nhất, xuyên suốt từ Bộ tới Công an cơ sở, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, hành chính công, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Đồng thời, hình thành một mạng viễn thông dùng riêng của lực lượng Công an, đảm bảo an toàn, bí mật, đồng thời là kênh duy trì liên lạc dự phòng của Trung ương...

Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi về nghiệp vụ song phải có kiến thức về CNTT, Internet; đề xuất giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ứng dụng, phát triển CNTT trong thời gian tới. Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin số, bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước. Ứng dụng công nghệ hiện đại, quy hoạch đảm bảo nguồn vốn cân đối thực hiện đề án...

Tại hội nghị có 20 tập thể, 25 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 23 tập thể, 25 cá nhân được Cục trưởng Cục CNTT tặng Giấy khen vì có những thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu