Đại hội Chi bộ Tham mưu tổng hợp, Phòng Tham mưu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng 16/9/2022, Chi bộ Tham mưu tổng hợp trực thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2022 – 2025...

Với tổng số 12 đảng viên, trong nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù có nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền  phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Tham mưu tổng hợp đã nỗ lực khắc phục khó khăn,, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Trong đó nổi bật là, đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, đề ra những kế hoạch, giải pháp công tác sáng tạo, phù hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nội dung công tác đề ra; tham mưu có hiệu quả các lĩnh vực công tác bảo đảm ANTT, được Giám đốc, lãnh đạo đơn vị ghi nhận, biểu dương. Kết quả công tác đã đạt và vượt tất cả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.Trong nhiệm kỳ chi bộ liên tục được Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể đội liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; hàng chục lượt cán bộ được Bộ Công an. Tỉnh ủy, BUND tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác. 

 
Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị; phân tích đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó đề ra các giải pháp khắc phục nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Chi bộ Tham mưu tổng hợp trong nhiệm kỳ 2020-2022. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Tham mưu tổng cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tính chiến đấu của cấp ủy Đảng, đề cao tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chăm lo rèn luyện đạo đức các mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ Đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ, đảng viên, phấn đấu mỗi cán bộ tham mưu đều vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, thành thạo kỹ năng công tác; đảm bảo phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn.

Ban chấp hành Chi bộ Tham mưu tổng hợp nhiệm kỳ  2022-2025 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ và sự đồng thuận, nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 2 đồng chí. Đồng thời thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025./.

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu