Đại hội Chi bộ Tham mưu tổng hợp, lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chiều 21/3/2020, Chi bộ Tham mưu tổng hợp trực thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020 – 2022...

Báo cáo chính trị tại Đại hội của Chi bộ Tham mưu tổng hợp nhiệm kỳ 2017- 2020 nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Tham mưu tổng hợp đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Trong đó nổi bật là, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn như: Công tác tham mưu phục vụ chiến đấu, Xây dựng lực lượng; văn thư – tổng hợp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả công tác đã đạt và vượt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra.

Trong nhiệm kỳ, 5 năm liên tục được Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể đội liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; 15 lượt cán bộ được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị; phân tích đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó đề ra các giải pháp khắc phục nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Chi bộ Tham mưu tổng hợp trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Tham mưu tổng hợp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chăm lo rèn luyện đạo đức các mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ Đảng viên, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trinh độ pháp luật nghiệp vụ cho từng CBCS; đảm bảo phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn. Trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh xây dựng và chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban chấp hành Chi bộ Tham mưu tổng hợp nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội

 

Với tinh thần dân chủ và đổi mới, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu