A- A A+ |

Công an tỉnh Thanh Hóa: Khai giảng 2 lớp bồi dưỡng cho hơn 500 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn năm 2020

Sáng 26/2/2020, Công an tỉnh Thanh hóa đã tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng cho 507 học viên là cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn năm 2020. Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đao buổi lễ...

Đại tá Đào Đức Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

 

Trong thời gian bồi dưỡng 15 ngày (từ 26/213/3/2020), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu chuyên sâu 34 chuyên đề công tác nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT; đồng thời cập nhật, bổ sung những kiến thức và một số kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho lực lượng công an chính quy được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở trong tỉnh.

Đây là 2 lớp bồi dưỡng cho CBCS Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn đợt 1 năm 2020 do Công an tỉnh tổ chức. Những cán bộ tham gia lớp tập huấn này đều là những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm công tác, trong đó có hơn 100 đồng chí đang giữ chức vụ chỉ huy cấp đội thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Do đó, việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCS công an chính quy trước khi được điều động, bố trí đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn là cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ học viên cần có thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc, sang tạo trong việc tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức mới, linh hoạt, sang tạo lồng ghép với kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác tại địa bàn cơ sở./.


Tác giả: Minh Phương