Công an tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 167 ngày 24/8/2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về việc kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, ngày 13/9/2023 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 376 để thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh...

Với mục đích kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, điều kiện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những tồn tại thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực tế về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các biện pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn. 

Theo đó, từ ngày 18/9/2023 đến ngày 30/11/2023, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thanh Hóa sẽ thành lập các tổ công tác kiểm tra 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn toàn tỉnh đã được Công an tỉnh Thanh Hóa (hoặc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa trước đây) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC và các cơ sở do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ủy quyền Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác sẽ kiểm tra định kỳ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC với các nội dung: Kiểm tra về hồ sơ của cơ sở kinh doanh dịch vụ theo quy định tại các khoản 2,4,5,6,7,8,9 và khoản 10 Điều 41, Nghị định 136/2020/NĐ-CP; Kiểm tra thực tế địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh theo Khoản 3, Điều 41, Nghị định 136/2020/NĐ-CP; Kiểm tra quy trình sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC theo dây chuyền công nghệ sản xuất, quy trình kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC do các cơ sở công bố./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu