Chủ động tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong công an Thanh Hóa và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND

Đó là 2 trong số những nhiệm vụ công tác trọng tâm mà Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch công tác năm 2020 của phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị đã đề ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020…

Theo đó với 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 5 nhiệm vụ giải pháp công tác cụ thể, trong năm 2020 cùng với việc tăng cường công tác xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phòng congo tác Đảng và công tác Chính trị sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, Điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng các tổ chức đảng, quần chúng trong Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh toàn diện, đoàn kết thống nhất.

Trọng tâm là tập trung tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, hội nghị điển hình tiên tiến Công an Thanh Hóa; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, phòng ngừa cán bộ, chiến sỹ sai phạm. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng và công tác chính trị tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực và những kết quả đạt được của Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị trong năm 2019. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế thiếu sót trong công tác cần chấn chỉnh.

Trên cơ sở đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ đối với Phòng công tác Đảng và công tác chính trị, do đó đồng chí Giám đốc chỉ đạo đơn vị cần chủ động tham mưu và khẩn trương triển khai các nội dung, chương trình kế hoạch công tác, tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, làm tốt vai trò cụm trưởng Cụm thi đua số 5, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ; Tổ chức rà soát, sắp xếp lại đội ngũ CBCS cho hợp lý với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ công tác. Cần tham mưu tổ chức các hoạt động công tác thanh niên, phụ nữ hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của thanh niên, phụ nũ trong việc thực hiện các phong trào và công tác chuyên môn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong mọi mặt công tác Công an; tiếp tục phát huy đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu