Bộ Công an - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01/TW giai đoạn 2017 - 2020

Sáng 06/01/2021, Bộ Công an - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước để tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01/TW giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 - 2020. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ  tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo, chỉ huy các phòng chức năng Công an tỉnh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch HPN Công an tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an Thanh Hóa

 

Nghị quyết liên tịch số 01 về “ Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an được ký kết năm 2002 có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi sự phối hợp giữa 2 ngành xuất phát từ góc độ gia đình, lấy gia đình là thiết chế bền vững, nuôi dưỡng, rèn luyện nhân cách con người và bảo vệ các thành viên  trước sự xâm hại của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần can thiệp sớm ngay từ gia đình và có ý nghĩa rất lớn trong việc vận động các tầng lớp phụ nữ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em, người thân và tham gia cùng cộng đồng trong giáo dục thanh thiếu niên, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội…

Qua 03 năm phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “ Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2017 – 2020” giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an, Ban Chỉ đạo NQLT số 01/TW đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và Hội Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Trong đó công tác phối hợp giữa hai ngành đã có nhiều đổi mới về công tác chỉ đạo, nội dung, hình thức triển khai các hoạt động từ tuyên truyền giáo dục làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của các đối tượng nguy cơ cao cho đến công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo NQLT số 01/TW, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn dân cư; đồng thời đã phát huy được vai trò của hai Ngành trong công tác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Công tác phối hợp được hội liên hiệp phụ nữ và lực lượng Công an các cấp duy trì thường xuyên, hình thức phối hợp đa dạng, phong phú tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm  và tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình. 

Trên cơ sở những vấn đề nổi lên trong xã hội, hai ngành đã cùng nhau xác định những giải pháp sát thực tiễn, hiệu quả. Trong đó đã chú trọng việc duy trì và phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ, gia đình và lực lượng Công an các cấp  trong việc tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh  với các hành vi vi phạm pháp luật. Duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả những mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình, tại địa bàn dân cư phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu phát sinh tội phạm từ gia đình. 

Trong quá trình thực hiện hai ngành đã phối hợp chặt chẽ, điều chỉnh, phát triển và mở rộng cả về đối tượng, từ quản lý, giáo dục con em trong giai đoạn trước năm 2012 phát triển thành quản lý, giáo dục người thân. Từ phối hợp tuyên truyền trong cộng đồng tới giáo dục nữ phạm nhân đang chấp hành án. Cách thức phối hợp ở từng cấp đều có sự đổi mới với nhiều mô hình dựa vào cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia bảo đảm ANTT. 

Nghị quyết liên tịch số 01 cũng đã khẳng định hiệu quả trong tham gia thực hiện chiến lược bảo vệ ANQG trong tình hình mới. Trong 3 năm qua đã xuất hiện nhiều gương CBCS Công an và cán bộ hội phụ nữ các cấp sát cánh phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm và cảm hóa những người lầm lỗi để gia đình thực sự là mái ấm bình yên, là bến đỗ, chốn đi về của mỗi người.

 Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp Hội phụ nữ và Công an các đơn vị, địa phương trong việc phối hợp thực hiện NQLT số 01/TW thời gian qua. 

Trên cơ sở dự báo, phân tích tình hình và để chủ động tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em nói riêng trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các cấp Hội phụ nữ và Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm đến vấn đề nhận thức, tiếp tục khẳng định về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc là phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự hưởng ứng, tích cực tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là Nhân dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt. 

Xây dựng mối quan hệ hiệp đồng, tương tác và thực sự là chỗ dựa vững chắc, là địa chỉ tin cậy, để cùng chia sẻ trên tinh thần cảm thông và đồng hành tích cực, trong đó cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần được ưu tiên giải quyết, nhất là những vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân có liên quan đến phụ nữ, trẻ em như mua bán phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, ma túy, mại dâm… Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em một cách tốt nhất… 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương và Hội phụ nữ các cấp cần làm tốt hơn nữa về công tác tuyên truyền và công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, giải pháp phù hợp giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, lồng ghép công tác phối hợp PCTP & TNXH với các chương trình, cuộc vận động, các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội phụ nữ... Tiếp tục phối hợp chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình phụ nữ tham gia PCTP & TNXH theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” đảm bảo hoạt động bền vững, hiệu quả; đồng thời hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quy trình phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội phụ nữ các cấp, các ngành có liên quan; hoàn thiện và thực hiện cơ chế quản lý giáo dục liên hoàn: gia đình - nhà trường - xã hội, phát huy ưu thế của các môi trường giáo dục cụ thể trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên không phạm tội và TNXH…

Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan