Ban chỉ đạo 138 tỉnh: Bế giảng lớp tập huấn Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn năm 2020

Từ 22/6/2020 đến 09/7/2020, Công an tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn cho 1.677 học viên là Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân tại 595 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh…

                                      Toàn cảnh lễ bế giảng lớp tập huấn                                   

Các lớp tập huấn được lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn 4 chuyên đề công tác cơ bản gồm: Công tác an ninh; Công tác phòng, chống tội phạm; Công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội và Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Kết thúc mỗi lớp tập huấn, Ban tổ chức lớp học đã tổ chức cho các đồng chí học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả tiếp thu các nội dung được bồi dưỡng, huấn luyện. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỉ lệ Giỏi: 32%; Khá đạt: 56%; Trung bình đạt: 12%.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, thiết thực về quản lý hành chính nhà nước về ANTT; những vấn đề cần thiết về pháp luật, liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở; một số kiến thức nghiệp vụ cơ bản nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn xã, phường, thị trấn; biết chỉ đạo, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo, của thành viên BCĐ ANTT xã, phường, thị trấn, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương mình. Đồng thời tránh những việc làm không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hạn chế những thiếu sót, vi sai phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ./.

 

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan