Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 04/4/2022, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ 701), Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”…

Dưới đây là thể lệ cuộc thi:

Điều 1. Đơn vị tổ chức cuộc thi

1. Ban Chỉ đạo cuộc thi

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ701).

2. Ban Tổ chức cuộc thi

Văn phòng Cơ quan Thường trực BCĐ701 (Văn phòng 701), Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

3. Tên cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Điều 2. Mục đích cuộc thi

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 4-4-2022, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Điều 3. Các quy định chung

3.1. Đối tượng dự thi

Công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến (gọi tắt là thí sinh), trừ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng 701, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

3.2. Hình thức, cách thức tham gia thi

Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/

Thí sinh tham gia dự thi xem video clip sau đó trả lời câu hỏi trắc nghiệm; máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng thoại thông minh) theo phần mềm bộ để câu hỏi được thiết kế sẵn.

Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhận một (1) kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi.

Đề thi gồm: 1 video clip và 5 câu hỏi trắc nghiệm.

Thời gian làm bài: 15 phút.

Để tham gia thi, thí sinh thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/

Bước 2: Click vào Banner cuộc thi, hoặc truy cập theo địa chỉ đường link: http://cuocthi.vnmac.gov.vn/

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và click vào nút làm bài thi.

Bước 4: Xem nội dung video clip và trả lời các câu hỏi được hiển thị dưới video clip và dự đoán số người tham gia cuộc thi.

Bước 5: Click vào nút Nộp bài thi.

Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh có thể tải file bài thi của mình về máy tính.

3.3. Nội dung cuộc thi

Xem video clip có nội dung liên quan đến việc nhận biết và phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam sau đó lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi liên quan được nêu trong video clip.

3.4. Thời gian

- Thời gian dự thi: Từ 12 giờ ngày 4-4-2022 đến 12 giờ ngày 4-5-2022.

- Thời gian tổng kết cuộc thi và trao giải (dự kiến): Tuần 4 tháng 5 năm 2022.

Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/

Điều 4. Cơ cấu, giá trị các giải thưởng

- 1 giải Nhất: Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng);

- 2 giải Nhì: Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt tri giá 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/mỗi giải;

- 3 giải Ba: Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng/mỗi giải;

- 10 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)/mỗi giải.

Điều 5. Điều kiện đạt giải

Thí sinh đạt giải là thí sinh sau khi xem nội dung video clip tuyên truyền, vận chọn phương án trả lời được đúng các câu hỏi trong đề thi và dự đoán đúng nhất số người tham gia cuộc thi.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào tổng thời gian làm bài ngắn nhất để trao thưởng cho thí sinh. (Thời gian được tính từ khi bắt đầu Click vào nút Làm bài thi đến khi Click vào nút Nộp bài thi, tính theo phút, giây).

Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để Ban Tổ chức đối chiếu với bài dự thi, Ban tổ chức có quyền từ chối trao thưởng nếu thông tin người đạt giải cung cấp không trùng với thông tin trên bài dự thi.

Điều 6. Thông báo kết quả và trao thưởng

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành tổng kết, trao Bằng khen và tiền thưởng cho những người đạt giải.

Kết quả sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/

Ban tổ chức cuộc thi sẽ thông báo đến người đạt giải theo thông tin được thí sinh cung cấp trên bài dự thi (Email, số điện thoại).

Thời gian Tổng kết cuộc thi và trao giải (dự kiến): Tuần 4 tháng 5 năm 2022 (do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức gửi bằng khen, giải thưởng cho người trúng giải qua đường bưu điện và qua số tài khoản cá nhân).

Thể lệ và câu hỏi tại đây.

 

Tác giả: Ban biên tập
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu