Tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã

Sáng 6/5/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc 9 đơn vị Công an cấp huyện chưa được phân cấp đăng ký xe mô tô và 29 đơn vị Công an cấp xã. Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo lớp tập huấn...

Thực hiện Thông tư số 15 ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về trình tự thực hiện một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô, Công an tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, hiện còn 9 đơn vị Công an cấp huyện chưa được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện gồm: Công an thành phố Thanh Hóa và Công an các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Triệu Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống. Đồng thời tiến hành phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho 70 đơn vị Công an cấp xã có đủ điều kiện theo quy định.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và CBCS thuộc các đơn vị được phân cấp đợt này đã được nghe phổ biến, quán triệt 4 chuyên đề về cơ sở pháp lý thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký xe; những nội dung cơ bản của Thông tư 58 của Bộ Công an Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 59 của Bộ Công an Quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký xe trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an; hệ thống đăng ký xe thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, cấp biển số xe…

Sau phần lý thuyết, các đồng chí tham dự lớp tập huấn sẽ được thực hành đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trên máy tính và giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện. Thông qua đó đã trang bị cho các đồng chí những kiến thức, kỹ năng thực tế cần thiết phục vụ công tác chuyên môn trên công dịch vụ công Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đồng chí tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, tích cực thảo luận, nắm bắt các nội dung, kiến thức cơ bản để áp dụng một cách hiệu quả vào việc sử dụng, tiếp nhận thông tin về thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an và phần mềm ứng dụng đối với các lĩnh vực đăng ký xe, cấp biển số xe.v.v. 

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, thông qua lớp tập huấn này, khi về địa phương các đồng chí sẽ là những tiểu giáo viên truyền đạt, tuyên truyền nội dung, kiến thức đã học cho các đồng chí trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai các cơ quan được phân cấp công tác đăng ký ô tô, mô tô (trụ sở, địa chỉ, số điện thoại) và các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký xe trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, liên hệ đăng ký xe./.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu