Phát huy hiệu quả mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT" ở huyện Cẩm Thuỷ

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 1000 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, trong đó, mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT" là một trong những mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở...

Được xây dựng từ năm từ 2014, đến nay mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT" ở huyện Cẩm Thuỷ đã có 4 dòng họ  xây dựng mô hình, gồm: dòng họ Cao, dòng họ Phạm ở xã Cẩm Tú, dòng họ Bùi ở xã Cẩm Quý, dòng họ Trương ở xã Cẩm Ngọc. Thông qua mô hình này, không chỉ thực hiện tốt công tác tự quản, tự phòng trong phòng chống tội phạm, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT, qua đó cũng khuyến khích, động viên con cháu trong dòng họ phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Ông Bùi Minh Thông, trưởng dòng họ Bùi ở xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ cho biết: Dòng họ Bùi có truyền thống văn hoá tốt đẹp lâu đời. Năm 2019, được sự hướng dẫn của UBND xã và lực lượng công an, dòng họ Bùi chúng tôi đã bàn bạc thống nhất xây dựng mô hình "Dòng họ tự quản" nhằm phát huy truyền thống và vận động, tuyên truyền con cháu trong dòng họ chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; hăng hái lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn tinh thần đoàn kết trong các gia đình và cụm dân cư, không để xảy ra những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, tranh chấp gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến ANTT. Do làm tốt công tác quản lý và động viên con cháu trong dòng họ, trong 3 năm qua trong dòng họ Bùi ở xã Cẩm Quý với gần 100 hộ gia đình nhưng không có con em vi phạm pháp luật.

"Dòng họ Bùi tự quản về ANTT" ở xã Cẩm Quý đã phát huy được vai trò của dòng họ 
trong vận động, giáo dục con cháu tuân thủ các quy định của pháp luật

Đại uý Phạm Minh Thanh, trưởng công an xã Cẩm Quý chia sẻ: Mô hình dòng họ tự quản về ANTT rất phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Mô hình này đã phát huy được vai trò của gia tộc dòng họ, uy tín của người đứng đầu trong việc phát động các thành viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, thông qua mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT" ý thức chấp hành pháp luật của các thành viên ngày càng được nâng lên. Điều đáng nói, các thành viên trong họ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp nhau phát triển kinh tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cùng nhau phát triển kinh tế xây dựng nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư...

Bên cạnh đó, lực lượng Công an và uỷ ban MTTQ các cấp cũng đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng nhân rộng và nhân rộng nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo bước đột phá trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Điển hình như các mô hình: "Camera với ANTT", "Thanh niên tự quản về ANTT" ở các xã, thị trấn; "Tổ an ninh công nhân"  ở công ty may Cẩm Hoàng, "Ánh sáng đường quê gắn với ANTT" ở Cẩm Thành v.v...Từ những mô hình này đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương./.

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu