Phát huy hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT ở cơ sở

Thời gian qua, các lực lượng Công an trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT. Qua đó, đã phát huy được vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ANTT và ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở...

Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT là mô hình vừa có tính đặc thù, vừa mang tính phổ biến, có tác dụng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng, củng cố và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn dân cư, được các cấp, các ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, Nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở cơ sở, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ đạo 138 các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, lực lượng Công an với vai trò nòng cốt đã chủ động tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở. Qua đó đã phát huy được vai trò làm chủ của Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có gần 1 nghìn mô hình tự phòng, tự quản về ANTT đã được xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả. Trong đó, có nhiều mô hình hay, sáng tạo, có tính xã hội hoá cao và mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Điển hình như các mô hình: "Camera với ANTT", "Dòng họ tự quản về ANTT" đã được xây dựng tại 19/27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; mô hình “Tổ an ninh công nhân”, "Xứ đạo bình yên, gia đình văn hoá", “Cụm giáp ranh an toàn về ANTT”, “Trường học tự quản về ANTT”..vv..

Trong 5 năm qua, cũng từ các mô hình tự phòng, tự quản này, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an gần 25 nghìn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ hàng chục đối tượng truy nã; phối hợp giải quyết hàng trăm vụ việc, mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh "điểm nóng", góp phần giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn.

Trung tá Bùi Ngọc Chuyên, Phó Trưởng Công an Cẩm Thuỷ cho biết: Những năm qua, Công an huyện Cẩm Thuỷ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, đánh giá tính chất tình hình đặc điểm của từng địa bàn có nghiên cứu tham mưu xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT phù hợp để giải quyết các vấn đề về ANTT đang nổi lên hiện nay, tiềm ẩn nhiều phức tạp...Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT ở địa phương.

Là một trong những huyện được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chọn điểm về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, hiện nay, huyện Triệu Sơn đã xây dựng được 15 mô hình ở khối xã, phường, thị trấn; 23 mô hình ở khối cơ quan doanh nghiệp. Riêng năm 2021 đã xây dựng được 38 mô hình như "Tuyên truyền về cho vay trái pháp luật", "Khoá an toàn", "Phong trào tiếng trống học đêm" v.v... 

Ông Bùi Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 138 huyện Triệu Sơn khẳng định: Thông qua các mô hình này đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Từ những kết quả đạt được nêu trên, trong thời gian tới, huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ngày càng sâu rộng. Làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã và đang thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Các mô hình này đã thực sự phát huy vai trò làm chủ, tinh thần đoàn kết của Nhân dân, góp phần giữ quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT và bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân./.

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu